Downloads

DOWNLOADS

På denne side kan du finde mange forskellige materialer, opgaver og spil, som jeg har udarbejdet til brug i undervisningen. Jeg laver mine egne materialer, når jeg får en god idé til at understøtte mine elevers læring på en hensigtsmæssig måde, eller når jeg frustreres over ikke at kunne finde andre materialer, som understøtter netop det fokus i matematikundervisningen, som jeg oplever et behov for at få forstærket. Ved at lægge materialerne tilgængelig her på siden, så håber jeg, at mange flere lærere og elever kan få glæde af dem. 


Hvis din skole er udtaget til Copydan-registrering, så husk venligst at indberette brugen af mine materialer.

NYHED!!!!!!  Regnbuekort, terningespil, vendespil og domino

(masser af nye spil med fokus på subitizing, tal og antal - ja sågar et helt kortspil med mange muligheder!)

Regnbuekort. Subitizing. Tal. Antal. Spil UNO, SKIPBO, FISK, VENDESPIL, SORTEPER og KRIG.
Terningespil, subitizing, tal, antal, børnehaveklasse, matematik
Vendespil, subitizing, tal, antal, matematik, børnehaveklassen
Domino, subitizing, tal, antal, matematik, børnehaveklassen

Plakater med 10'er venner, plus-par og tallene 1-20 (print og hæng op i klassen)

Plakat med 10'er venner, 10ervenner, tiervenner, gode venner, plus og addition.
Plakat med pluspar, fordobling, talpar til plus og addition
Talplakater 1-20. Talkendskab. Talforståelse. Tallinje. Talbilleder.

Træning af plus-par og 10'er venner (Hente-matematik og sjove spil til træning af nyttig udenadslære)

Hentematematik med pluspar, fordobling, talpar til plus og addition
Spil med pluspar, fordobling, talpar til regnestrateggier, plus og addition
Spil med 10'er venner, 10ervenner, tiervenner, gode venner, plus og addition.
Det sure æble. Sorteper, Spil med 10'er venner, 10ervenner, tiervenner, gode venner, plus og addition.

Regnestrategier PLUS (kopiark, spil og bevægelsesaktiviteter til de forskellige første regnestrategier)

Regnestrategier PLUS-PAR. Talpar. Kopiark. Plus. Addition.
Værksted. Regnestrategier. Fyld op til 10. Plus. Addition.
Regnestrategier PLUS-PAR. Talpar. Spil. Quiz og byt. Plus. Addition.
Kopiark. Regnestrategier. Fyld op til 10. Addition. Plus.
Kopiark. Regnestrategier med 10 og 9. 10er venner. Plus. Addition.
Posteløb. regnestrategier. Fyld op til 10. Plus. Addition. 10'er venner.
Kopiark. regnestrategier med 10er venner. Gode venner. Plus. Addition.
Kopiark. Regnestrategier. Tankebobel. Tankeskyen. Lav selv opgaver.

Positionssystemet (Spil KRIG og træn talforståelse på flere forskellige niveauer. Print på karton og klip ud)

Tegneseriekort. Krig med positionssystem og talforståelse.
Monsterkort. Krig med positionssystem og talforståelse.
Bilkort. Krig med positionssystem og talforståelse.
Dyrekort. Krig med positionssystem og talforståelse.
Fantasykort. Krig med decimaltal, positionssystem og talforståelse.
Positionskort. Krig med decimaltal, positionssystem og talforståelse

Puslespil med 10-talssystemet

Puslespil med 10-talssystemet. Talforståelse. Sjov med matematik.

Talkort, kopiark, talhus og positions-banko til træning af talforståelse

(Talkortene printes på karton og klippes ud. Talhuset printes, lamineres og samles med talstrimler af karton)

Byg tal med talkort og træn talforståelse, positionssystem og talkendskab.
Kopimappe. Opgaver med talforståelse, positionssystem og talkendskab. Byg tal med talkort.
Talhus til træning af talkendskab, talforståelse og positionssystem.
Positions banko til træning af talkendskab, talforståelse, positionssystem, sproglighed og matematisk fagsprog
Positions banko decimaltal. Talforståelse. Positionssystem.

Talkendskab (Spil FISK på tre forskellige niveauer. Print på karton og klip ud)

Fisk med talkendskab og taltræning
Fisk med talkendskab og taltræning
Fisk med talkendskab og taltræning

Domino med TAL

Domino spil. Talforståelse. Positionssystem. Taltræning.

Multiplikation 

(kopiark med tabeltræning, regnestrategier, hente-matematik og spil med fokus på forståelsen af gangebegrebet)

Tæl med flere ad gangen. Brug tabelremsen. 2-tabel, 5-tabel og 10-tabel.
Gange spil. Multiplikations træning.
Tabeltræning. Multiplikation. Gangetabeller.
Multiplikation. Gange. Regnestrategier. Del op.
Multiplikation. Tabeltræning. Gangetabeller. Hentematematik. Kvadrattal.
Gange med decimaltal. Multiplikation.
Multiplikation. Tabeltræning gennem spil. Kvadrattal.

Fordobling og halvering (kopiark med opgaver og spil)                         Dagens tal/regnestykke

Fordobling og halvering
Fordobling og halvering gennem spil
Dagens tal. Dagens regnestykke. Talforståelse. Begrebsforståelse. Dybdelæring. Kopiark.

Plakater og opgaver med opdeling af tallene 

Plakater med tal. Talkløvning. Opdeling af tal. Talforståelse.
Tal. Antal. Talkløvning. Talfortsåelse.

Familiematematik 

(print filen på A3 som et foldet hæfte i A4 størrelse)

Familiematematik. Spil matematik, træn regning, plus, minus, talforståelse med kort og legetøj.

Rundt om ordet 

(gruppearbejde og kopiark til arbejdet med fagord)

Rundt om ordet. Ordcirkel. Fagord og begreber. Giv en få en. Ordtilegnelse. Fagsprog i matematik.

Hvis du har ris/ros, forslag til forbedringer eller ønsker til et nyt materiale - så er du meget velkommen til at sende mig en besked. Jeres feedback betyder meget for mig. Sammen kan vi gøre en forskel ;-)

 
 
 

Copydan

På denne side finder du mange forskellige materialer, opgaver og spil, som jeg har udarbejdet til brug i undervisningen.

Som forælder/privatperson må man altid gerne printe et eksemplar til sig selv. Kopier/prints/downloads af materialer fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. 


Hvis din institution bliver udpeget til Copydan-registrering, så husk venligst at indberette brugen af mine materialer.


Billeder

Alle illustrationer brugt til mine materiale er enten lavet af mig selv eller hentet på pixabay.com. Hvis ikke andet er angivet på det enkelte materiale, så er illustrationerne fra Pixabay.